Środa, 23 Październik 2019 r. ,   Edwarda, Seweryna
Scrapena.Com.Pl

Scrapena - gospodarka odpadami

   2

Skuteczny recykling - na czym polega?

W obliczu kryzysu klimatycznego wywołanego działalnością człowieka, ważniejsze niż kiedykolwiek jest teraz podjęcie starań o właściwe gospodarowanie energią i dostępnymi zasobami. Z pomocą przychodzi tutaj możliwość recyklingu, czyli odzyskiwania surowców z odpadów i ponownego wykorzystania ich do produkcji nowych towarów. Na czym polega więc ten proces i jakie korzyści niesie dla środowiska?

Dlaczego potrzebny nam recykling?

Statystyczny Polak produkuje rocznie około 300 kilogramów śmieci, z których ogromna większość trafia na wysypiska. Rozwiązaniem tego problemu byłoby wprowadzenie racjonalnego zagospodarowania odpadów ze szczególnym naciskiem położonym na recykling, który jest najefektywniejszą metodą utylizowania odpadów. Do korzyści jego używania należą:

  • zmniejszenie wydatków na utrzymanie wysypisk;
  • zredukowanie ilości produkowanych gazów i ścieków pochodzących ze spalarni i składowisk;
  • ograniczenie ilości zużywanej energii;
  • ograniczenie produkcji szkodliwych odpadów.

Recykling pozwala więc w realny sposób wpłynąć na stan środowiska, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków, a co za tym idzie - korzyściach finansowych dla konsumentów.

Jeśli recyklingować - to co?

Odpady można podzielić na kilka grup pod względem tego, w jaki sposób należy nimi gospodarować. Pierwszą kategorią są odpady organiczne, a więc między innymi żywność, elementy roślin  czy odchody zwierzęce Rozkładają się wyjątkowo szybko w formie kompostu, można użyć ich więc jako wyprodukowanego w domowych warunkach nawozu do użyźniania gleby.

Kolejną grupę stanowi szkło, które rozkłada się około 4000 lat (a niektórzy twierdzą, że nie poddaje się temu procesowi w ogóle); na szczęście jednak jego recykling jest z nie tylko niezwykle łatwym, ale też możliwym do wielokrotnego powtórzenia, procesem. Jeśli stajemy więc przed wyborem między opakowaniem z tworzywa sztucznego lub szkła, to drugie będzie zawsze, pod względem ekologicznym, wyborem korzystniejszym. 

Trzecią grupę stanowią szeroko rozumiane metale -  zarówno aluminium, jak i srebro czy złoto. Do rodzaju metalu lub użytego stopu dopasowuje się sposób recyklingu; dobra wiadomość jest taka, że wszystkie z nich są niezwykle efektywne i pozwalają na wielokrotne użycie tego materiału.

Następną kategorią jest papier. W swej najczystszej postaci rozkłada się tak jak odpady organiczne i zajmuje mu to, w zależności od rodzaju i wilgotności środowiska, od 6 tygodni do 6 miesięcy. Papier można również ponownie przetwarzać, biorąc jednak pod uwagę, że każde kolejne przerobienie powoduje skrócenie włókien celulozowych, a tym samym zmniejszenie trwałości tego materiału,który z czasem musi ulec rozkładowi.

Ostatnią, najbardziej istotną kategorią są tworzywa sztuczne, zwane plastikiem. To materiał rozkładający się zdecydowanie najdłużej - nawet do tysiąca lat, dodatkowo też występujący wyjątkowo licznie za sprawą rozpowszechnionego użycia i dużej dostępności. Jego recykling jest możliwy - w zależności od rodzaju, można produkować z niego bluzy polarowe, rury, namioty czy duże zbiorniki.

Warto pamiętać także o grupie odpadów, których recykling nie jest możliwy. Mowa tu o przede wszystkim o opakowaniach zanieczyszczonych tłuszczami - butelkach po olejach czy kartonach po pizzy. Do ponownej obróbki nie nadają się także jednorazowe pieluszki.Powstawanie odpadów towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Problem wytwarzanych odpadów staje się najbardziej palącym obecnych czasów. Niestety, mimo rosnącej stale świadomości, z roku na rok, w przeliczeniu na jedną osobę, ilość wytwarzanych odpadów wzrasta. Bardzo nieliczne...
Ludziom coraz bardziej zależy na tym, by być ekologicznym, dlatego staramy się iść w tym kierunku, pokazuje, jak można zmienić swój styl życia. Na przykład prostym nawykiem jest segregacja śmieci. Wystarczy przygotować sobie kubły na plastik, papier, szkło, odpady biologiczne i...
W życiu każdego z nas nadchodzi taki moment, kiedy trzeba pożegnać stary samochód i w końcu zaopatrzyć się w nowy. Jednak co zrobić z poprzednim? Nie możemy go zostawić byle gdzie. Trzeba się nim odpowiednio zająć. Na przykład wystawić na aukcję, gdzie zostanie sprzedany, a my...

Gospodarka odpadami


Gospodarka odpadami jest trudnym i kosztownym problemem naszych czasów. Odpady są wytworem cywilizacji, a jednocześnie jednym z jej najbardziej dokuczliwych problemów ubocznych. Oczywistą przyczyną powstawania nadmiernej ilości odpadów jest brak racjonalnej gospodarki istniejącymi zasobami. Brak planowania i organizacji widoczny jest już na etapie organizacji gospodarstwa domowego. 

Niestety, mimo coraz wyższej świadomości społecznej nadal nie potrafimy właściwie zaplanować wykorzystania tego, co posiadamy, a więc zasobów. Większość odpadów trafia na składowiska odpadów, gdzie stają się potencjalnym źródłem zanieczyszczeń. 

Rozprzestrzeniając się w środowisku mogą stanowić zagrożenie dla wód, powietrza, gleb, roślin, a w szczególności dla człowieka. Wszelkie negatywne działania w obszarze środowiska naturalnego są stosunkowo łatwe do identyfikacji, a ich skutki w stosunkowo krótkim czasie daje się przewidzieć.

Podstawą jest kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, prowadzenie działań z należytą troską i zapobiegliwością bo tylko to, może dać właściwe efekty w przyszłości. Działania te, należy podejmować już w obrębie pojedynczych gospodarstw, tak by właściwie zagospodarować odpady.


W życiu każdego z nas nadchodzi taki moment, kiedy trzeba pożegnać stary samochód i w końcu zaopatrzyć się w nowy. Jednak co zrobić z...
Postępująca urbanizacja oraz wszechobecna cyfryzacja i komputeryzacja usług wpływa na produkcję coraz większej ilości odpadów, w tym tych...
Ludziom coraz bardziej zależy na tym, by być ekologicznym, dlatego staramy się iść w tym kierunku, pokazuje, jak można zmienić swój styl...